Wspieraj swoją parafię i przekaż na jej rzecz 1% podatku.

 

Wzór wypełnienia deklaracji podatkowej:

Festyn Parafialny.

Odpust Parafialny połączony z 25 Rocznicą Święceń Kapłańskich Księdza Proboszcza.

Boże Ciało - 2018 r.

Święty z Libanu - Ojciec Szarbel.


Św. Szarbel maronicki mnich, pustelnik, cudotwórca. Urodził się i żył w Libanie w latach 1828-1898. Ten człowiek, od najwcześniejszych lat przepełniony miłością Boga, jest nie tylko wzorem modlitwy i kontemplacji, ale również głębokiej miłości wobec ludzi, owocującej zrozumieniem, służbą i cudami. Poprzez świadectwo swojego życia i pośmiertne cuda dokonane za jego wstawiennictwem został uznany przez Kościół Katolicki za świętego. Jego grób jest miejscem pielgrzymek, a modlitwy za jego wstawiennictwem są szczególnie skuteczne, zwłaszcza w intencji uzdrowień.
Przyglądając się życiu św. ojca Szarbela odkrywamy, że tylko ten, który wszystko straci ze względu na Jezusa, wszystko dzięki niemu zyskuje.
Czy człowiek, który porzucił świat, może go zmienić? Historia libańskiego mnicha coraz mocniej świadczy, że największych rzeczy dokonują Ci, którzy wiernie trwają przy Bogu, nawet, jeśli w ciągu swojego ziemskiego życia są dla świata niedostrzegalni.
Modlitwa za wstawiennictwem św. Szarbela ma szczególną moc, gdyż on sam został obdarzony przez Boga niezwykłą łaską rozumienia spraw Bożych i ludzkich oraz niesienia pomocy potrzebującym. To potężny orędownik i cudotwórca, który nie przestaje zadziwiać swoim działaniem ludzi XXI wieku.

Czy chcesz dołączyć do grupy modlitewnej i uczestniczyć w Nabożeństwach ku czci św. Szarbela w naszej parafii?

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres email: bozena.szp@gmail.com


Dom Dziennego Pobytu ‘Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej informuje, że przy współpracy z gminą Zabrze prowadzi „kuchnię na kółkach” oferującą domowe obiady z dostawą do domu dla osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących na ternie miasta Zabrze. Cena dwudaniowego obiadu wynosi 8,50 zł. Szczegółowe informacje w biurze przy ul. Bytomskiej 125a lub pod numerem tel. 603 406 039.

 

 

„Kuchnia na kółkach” obiady z dostawą do domu dla osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkujących na ternie miasta Zabrze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msze św. po Ukraińsku

w Parafii św. Anny.


Odpust parafialny ku czci św. Antoniego.